Näringsdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om avregleringarna

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 12:28 CET

Regeringen beslöt idag tillsätta en särskild utredare som ska utvärdera
avregleringarna på tele-, el-, post-, inrikesflyg-, taxi- och
järnvägsmarknaderna.
Utredaren ska titta på vad avregleringarna haft för långsiktiga
effekter för konsumenterna, näringslivet, arbetsmarknaden och
samhällsekonomin. Den ska också föreslå eventuella åtgärder för att få
de avreglerade marknaderna att fungera bättre.
–Det är viktigt att följa upp de avregleringar som gjorts och dra
lärdom inför framtiden, säger näringsminister Leif Pagrotsky.
Avreglering är ofta svårare och tar längre tid än vad man beräknat.
–De utvärderingar som tidigare gjorts av bland annat av elmarknaden,
inrikesflyget och järnvägstrafiken har visat både positiva och negativa
effekter, säger Leif Pagrotsky. Regeringen vill nu få en samlad bild av
utvecklingen för att se om det behövs ytterligare åtgärder.
Utredningen ska vara klar senast 1 november 2004.

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 55 60
0708-67 39 86

Eva Agevik
Departementsråd
070-5319258