Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om vård för asylsökande, gömda och papperslösa

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 14:22 CET

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning om rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa. Utredningens uppgift blir att överväga och lämna förslag på hur en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård för de berörda grupperna kan utformas.

Rätten till subventionerad hälso- och sjukvård är i dag begränsad. Vuxna personer som befinner sig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd har exempelvis ingen sådan rätt i dag. Även vissa grupper av barn saknar rätt till subventionerad sjukvård. Sverige har fått internationell kritik, bland annat från FN:s rapportör för bästa uppnåeliga hälsa, Paul Hunt, för den ordning som gäller i dag.

- En grundläggande princip i hälso- och sjukvården är att vård ska ges efter behov, utan hänsyn till patientens ekonomiska, sociala eller etniska bakgrund. Den principen åsidosätts med det regelverk som gällt hittills. Därför är jag mycket glad att nu kunna presentera den här utredningen, säger socialminister Göran Hägglund.

Ett flertal landsting har i dag, utöver de skyldigheter att erbjuda sjukvård som framgår av gällande lagstiftning, valt att anta egna riktlinjer om att ge utvidgad vård till personer som vistas här utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd. Landstingen erhåller dock enbart ekonomisk ersättning från staten för den vård som är reglerad i lag. Det finns dessutom stora variationer mellan de olika landstingens interna riktlinjer i detta avseende.

Utredaren ska också analysera och redovisa konsekvenserna av sina förslag, exempelvis kostnader, konsekvenser på asylprocessen och mottagandesystemet, eventuella ändringar i sekretesslagstiftningen och myndigheternas ansvar. Utredaren ska dessutom redovisa förslag till finansiering i de delar förslagen innebär ökade kostnader eller minskade intäkter för det allmänna liksom i vilken utsträckning förslagen påverkar den kommunala verksamheten och självstyret.

Dessa rättigheter gäller för de berörda grupperna i dag:

Asylsökande som inte har fyllt 18 år har tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som erbjuds barn och ungdomar som är bosatta i landstinget. Asylsökande som har fyllt 18 år ska, förutom omedelbar vård, erbjudas sjukvård och tandvård som inte kan anstå. I tillägg till detta har vuxna asylsökande också tillgång till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (lagen om hälso- och sjukvård till asylsökande, se ovan). Vuxna asylsökande har förutom det ovan uppräknade ingen tillgång till preventiv hälsovård. Vården som ges är subventionerad.

Gömda (personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning) och som inte har fyllt 18 år har tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i landstinget. De som har fyllt 18 år har enbart tillgång till omedelbar sjukvård samt tandvård (enligt HSL respektive tandvårdslagen) dock inte subventionerat.

Papperslösa (personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd att vistas här) har enbart tillgång till omedelbar hälso- och sjukvård eller tandvård (enligt HSL respektive tandvårdslagen). Denna vård är inte subventionerad.

Utredningen ska samråda med myndigheter, intresseorganisationer och huvudmän inom hälso- och sjukvårdsområdet samt andra myndigheter inom andra berörda områden. Den ska vara klar senast 31 maj 2011.


Kontakt:
Martin Kits
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 19 38
070-535 07 87