Vänsterpartiet

Regeringen tvekar om adoptivbarns rätt till sitt ursprung

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 15:16 CEST

- Regeringen saknar barnperspektiv i frågan om adoptivbarns rätt att få veta att de är adopterade, säger Elina Linna, riksdagsledamot i socialutskottet (v).

Idag debatteras regeringens proposition om internationella adoptionsfrågor. Vänsterpartiet står bakom regeringens förslag men avviker i en fråga: adoptivbarns rätt att få veta att de är adopterade.

- Adoptivbarn har rätt att veta sitt ursprung, hävdar Elina Linna. Regeringen utgår ifrån ett vuxenperspektiv i sin tveksamhet att lagstifta om rätten att få veta att man är adopterade.

Frågan är väl känd. Redan 2001 föreslogs det i en departementspromemoria att föräldrabalken skulle kompletteras med en bestämmelse som ålägger adoptivföräldrarna att informera barnet om att det är adopterat. Förslaget stöddes av flera tunga remissinstanser som Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Bris, Rädda Barnen m fl.

- Lagutskottets motiv att avslå vårt krav om en lagstadgad rätt är att det kan finnas fall där det inte är lämpligt att berätta om adoptionen. Jag undrar – vilka barn är det? Och hur många barn till ska få kunskap om sitt ursprung i samband med en bouppteckning eller ett registerutdrag från skattemyndigheten?

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Elina Linna, riksdagsledamot, 070-229 36 70
Matti Kataja, pressekreterare, 070-928 30 10