Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen underlättar för fler platser inom lyft

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:10 CETRegeringen har i dag fattat beslut om möjlighet till ekonomiskt stöd för dem som anordnar platser inom insatsen lyft.

Förändringen innebär att Arbetsförmedlingen nu ges möjlighet att ge de olika anordnarna av lyftplatser ersättning för handledarstöd i samband med lyft. Därmed underlättar regeringen genom en förordningsändring för fler platser inom insatsen lyft.

- I rådande konjunkturläge krävs insatser som förhindrar att människor står utan arbete under en lång tid. Vi måste motverka att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer. Därför gör vi denna förstärkning av insatsen lyft, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av regeringsbeslutet.

Lyft är en ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet som regeringen införde i år för att ytterligare förstärka arbetsmarknadspolitiken. Även ideella föreningar; stiftelser med mera kan anordna lyftplatser inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg och skola. Insatsen syftar till att personer som saknar arbete aktiveras och samtidigt upprätthåller kontakt med arbetsmarknaden.

- Inom Regeringskansliet pågår ett intensivt arbete för att myndigheterna ska kunna ta emot deltagare i lyft, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Ett deltagande i lyft ska som längst vara tre månader för korttidsarbetslösa vuxna och för ungdomar, och högst sex månader för långtidsarbetslösa. Under deltagandet ska 25 procent av tiden avsättas för att deltagarna ska söka arbete. Deltagare i lyft får aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen ansvarar för anvisning av sökande och administration av insatsen.

Ändringarna träder i kraft den 9 mars 2010.


Kontakt:
Agnes Palinski
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 32 84
070-309 35 49

Eleonor Johansson
Pressassistent
08-405 24 03
076-112 31 39-------------------------
Läs mer
-------------------------
Frågor och svar om lyft (http://www.regeringen.se/sb/d/12199)