Utrikesdepartementet

Regeringen undertecknar UNIFEM:s kampanj "Say No to Violence against Women"

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:29 CEST

Idag är chefen för UNIFEM, Inés Alberdi, i Stockholm för att träffa bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Ministrarna undertecknar då UNIFEM:s kampanj "Say No to Violence against Women".

- Att få stopp på mäns våld mot kvinnor är av högsta prioritet för den svenska regeringen både på nationell och internationell nivå. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, säger Gunilla Carlsson.

- Jag välkomnar att UNIFEM med kampanjen "Say No to Violence against Women" uppmärksammar mäns våld mot kvinnor som förekommer i hela världen varje dag, säger Nyamko Sabuni.

Kampanjen är ett av många sätt att mobilisera stöd för jämställdhetsfrågor på alla nivåer och har bland annat initierats av svenska UNIFEM.

Hösten 2007 antog regeringen en nationell handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Med detta breda grepp mot våld mot kvinnor satsas drygt 800 miljoner kronor fram till 2010. I juli i år beslutade regeringen dessutom om den viktiga handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

På internationell nivå är jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen en av de viktigaste prioriteringarna när det gäller utvecklingssamarbetet och fattigdomsbekämpningen. Jämställdhet mellan män och kvinnor är dessutom ett av de millenieutvecklingsmål som världens ledare enats om att uppnå innan år 2015.

Vid undertecknandet medverkar också UNIFEM:s svenska ordförande Maud Ekgren Schori.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97

Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94