Näringsdepartementet

Regeringen uppdrar åt NUTEK att betala ut 19 miljoner kronor till landsbygdsutveckling

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 15:03 CET

Regeringen har idag gett Nutek, Verket för näringslivsutveckling, i uppdrag att betala ut 19 miljoner kronor till landsbygdsutveckling genom Leader+.

Leader+ är jordbruksfondens så kallade gemenskapsinitiativ för att
Leader+ främja landsbygdsutveckling. Programmet bygger på att genom
Leader+ delaktighet och initiativ underifrån söka nya metoder för
Leader+ utveckling och förnyelse. I Sverige deltar tolv lokala
Leader+ aktionsgrupper för att behandla projektansökningar som rör
Leader+ utveckling av landsbygden. I varje lokal aktionsgrupp finns
Leader+ representanter för såväl ideella och offentliga sektorn som
Leader+ privata näringslivet.

- Arbetet genom Leader+ är viktigt eftersom det bygger på ett nytänkande och en metodutveckling som kommer från de som till vardags arbetar konkret med dessa frågor, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till beslutet.

Vid årsskiftet tar den innevarande programperioden slut och under perioden 2007-2013 kommer Leader att vara ett insatsområde i Landsbygdsprogrammet som nu utarbetas inom Jordbruksdepartementet.

- Det är positivt att ha fått möjligheten att stödja detta arbete eftersom det förverkligar våra idéer om lokal utveckling, säger Ulrica Messing.

EU bidrar med 41,2 miljoner euro till Leader+ i Sverige under denna 7-åriga programperiod vartill det behövs svensk medfinansiering på minst 60 procent.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 36 31
070-592 45 46

Katarina Sjölander
Kansliråd
08-405 13 63-------------------------
Läs mer
-------------------------
Se tabell över fördelning av pengarna (http://www.regeringen.se/sb/d/2498/a/59574)