Katrineholms kommun

Regeringen uppvaktas om Östra förbifarten

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:43 CET

I en gemensam skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson anhåller Regionförbundet Sörmland och Katrineholms kommun om tid för uppvaktning angående Östra förbifarten Katrineholm.

Syftet med uppvaktningen är att argumentera för behovet av att objektet Östra förbifarten genomförs enligt den gällande nationella vägplanen, vilket innebär byggstart år 2008.

I skrivelsen, som bifogas, framhålls att Östra förbifarten stödjer inte bara lokala intressen utan i hög grad även nationella och regionala. Så har till exempel den lokala opinionen i Katrineholm under decennier krävt att den intensiva genomfartstrafiken med bland annat tung trafik av farligt gods ska ledas bort från centrum.

Intressenterna för byggstart år 2008 är inte bara Katrineholms politiker, näringsliv och invånare. Kommuner, regionförbund och näringsliv längs hela stråket Norrköping – Gävle stödjer Katrineholms krav att planen ska ligga fast.

-Vi vill också uppmärksamma regeringen på att frågan är så viktig för kommunen att vi är beredda att diskutera förskottering för att Östra förbifarten ska bli verklighet enligt den ursprungliga planen, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.


Vid en uppvaktning av infrastrukturminister Åsa Torstensson deltar:

Marita Bengtsson Styrelseordförande i Regionförbundet Sörmland
Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordförande, Katrineholms kommun
Inger Fredriksson Gruppledare centerpartiet, Katrineholms kommun
Erik Hellqvist Kommunchef, Katrineholms kommun
Mats Hedberg Omvärldsbevakare, Katrineholms kommun
Lennart Olsson Planarkitekt, Katrineholms kommun