Justitiedepartementet

Regeringen utarbetar nationellt handlingsprogram mot människohandel

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 14:49 CEST

Regeringen kommer under åren 2004-2006 att utarbeta ett nationellt handlingsprogram för arbetet med att bekämpa människohandel. Detta handlingsprogram kommer att bestå av två delar: en nationell handlingsplan för arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, särskilt kvinnor och barn, samt en nationell handlingsplan för arbetet med att bekämpa människohandel för arbetskraftsexploatering samt handel med organ och andra former av utnyttjande.

Regeringen har beslutat att inom Regeringskansliet tillsätta en interdepartemental arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till en nationell handlingsplan för det fortsatta arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, särskilt kvinnor och barn. Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell handlingsplan för det fortsatta arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, särskilt kvinnor och barn. Arbetet innebär att förstärka, systematisera och konkretisera olika åtgärder mot prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, särskilt kvinnor och barn, inom Sverige såväl som i Sveriges regionala och internationella arbete. Jämställdhetsenheten vid Näringsdepartementet samordnar utarbetandet, genomförandet och uppföljningen av handlingsplanen. Arbetet skall avslutas och redovisas senaste den 30 september 2005.

- Människohandel är inte en ny företeelse, men dess omfattning och effekter är mer förödande nu än någonsin tidigare. Förenta Nationerna uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor är offer för människohandel varje år. Dessa människor rekryteras, transporteras, säljs och köps av människohandlare och medlemmar av organiserade brottsnätverk inom länder och över gränser, för olika ändamål, men alltid med avsikt att hänsynslöst och cyniskt utnyttja offren. Förutom prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande kan människohandelns offer också utsättas för tvångsarbete, slaveri, träldom eller organhandel samt andra former av utnyttjande, säger statsrådet Mona Sahlin.

- Vi kan nu se att vår svenska och unika lagstiftning som förbjuder efterfrågan har gett resultat och därför vill vi nu än mer systematiskt arbeta vidare med de erfarenheterna. Handel med människor är ett symptom på underliggande sociala, ekonomiska och politiska ojämlikheter såsom fattigdom, brist på jämställdhet, brist på respekt för mänskliga rättigheter innefattande barns rättigheter samt avsaknad av socialt skyddsnät. Arbetet mot människohandel förutsätter globalt samarbete och samt ett angreppssätt som involverar både myndigheter, frivilligorganisationer och den privata sektorn. Arbetet kräver dessutom insatser inom en rad olika områden samtidigt, till exempel förebyggande åtgärder, skydd av och stöd till offren samt straffrättsliga åtgärder, fortsätter statsrådet Mona Sahlin.


Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare
070-551 90 74

Marie Näslund
Pressassistent
08-405 45 89

Gunilla Ekberg
Ämnessakkunnig
070-237 45 15