Justitiedepartementet

Regeringen utnämner två nya regeringsråd

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:00 CEST

Regeringen har idag utnämnt justitieombudsmannen Anna-Karin Lundin och finansrådet Carl Gustav Fernlund till regeringsråd.

Anna-Karin Lundin förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt
1981. Hon var föredragande i justitieutskottet 1981 1985 och rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1985 1986. Under åren
1986 1992 var hon försäkringsrättsråd vid Försäkringsrätten för
Norra Sverige. År 1992 utnämndes Anna-Karin Lundin till lagman i Kammarrätten i Sundsvall. Hon var därefter lagman i Hovrätten för
Övre Norrland från 1994 till 1995 då hon utnämndes till president i domstolen. Hon är sedan 2003 justitieombudsman. Anna-Karin Lundin har deltagit, bland annat som ordförande, i ett antal utredningar. Hon har varit ordförande i Brottsoffermyndighetens nämnd och ledamot i Umeå universitets styrelse.

Carl Gustav Fernlund förordnades till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Göteborg 1984. Han var föredragande i konstitutionsutskottet 1983 1985. Han var därefter rättssakkunnig i Finansdepartementet till 1990 då han utnämndes till departementsråd
i samma departement. Under åren 1995 1996 var han ställföreträdande chef för Skatteavdelningen i Finansdepartementet. Carl Gustav Fernlund var 1998 1999 ekonomiskt råd med placering i Bryssel. Sedan år 2000
är han finansråd och chef för Skatte- och tullavdelningen i Finansdepartementet.