Hästsportens hus

Regeringen utreder ATGs villkor

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 13:16 CEST

I dag har regeringen beslutat om en utredning och översyn kring beskattningen av trav- och galoppsporten. Detta efter starka påtryckningar från trav- och galoppsporten och även ATG:s styrelse angående gällande villkor.

I torsdags överlämnade ATGs styrelseordförande Bo Dockered en skrivelse till Sven-Erik Österberg, ansvarig minister för spelfrågor. I skrivelsen begärdes att regeringen snarast skulle tillsätta en utredning med uppgift att se över beskattningen av trav- och galoppsporten.

- Det är glädjande att vi nu fått en snabb reaktion från vår nye ansvarige minister och vi ser fram emot att för sporten och spelet viktiga frågor nu får en snabb och ny behandling, säger ATGs ordförande Bo Dockered.

Orsaken till skrivelsen är den starka oro som ansvariga inom ATG och svensk trav- och galoppsport känner över att en allt minskande del av spelomsättningen kommer trav- och galoppsporten till godo. Samtidigt som trav- och galoppsportens intäkter från spelet minskat, har statens ökat. Som en följd har exempelvis aveln gått ner med 25 – 30 % under de senaste fem åren.

- Om ingenting görs nu är risken överhängande att trav- och galoppsporten kommer att möta växande problem med negativa effekter som följd för samhällsekonomin i övrigt, säger Bo Dockered.

Utvecklingen har bland annat sin grund i de samhällsekonomiska problem som Sverige upplevde i mitten av 1990-talet. Saneringen av ekonomin krävde under en övergångsperiod extraordinära insatser. Det beslutades då bland annat att trav- och galoppsporten skulle bidra med ytterligare en procentenhet i skatt.

I skrivelsen begär ATGs ordförande dels en återgång till den tidigare gällande skattesatsen men också en total översyn av ATGs villkor på spelmarknaden med anledning av den allt hårdnande konkurrensen från utländska aktörer.

- Vi välkomnar konkurrens, men den här är särskilt bekymmersam eftersom den inte sker på lika villkor. Internetaktörerna betalar inte skatt i Sverige och bidrar på intet sätt till hästnäringen och kan därför erbjuda högre återbetalningsgrad i till spelarna. Denna obalans måste korrigeras, avslutar Bo Dockered.


För mer information, kontakta:

Bo Dockered, styrelseordförande ATG och Nationella Stiftelsen, tel 070-674 0119
Remy Nilson, vd ATG, tel 08-627 2158


ATGs uppdrag är att trygga de långsiktiga förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport genom att innovativt och ansvarsmedvetet anordna spännande och underhållande spel på hästar. Det största och mest populära spelet på hästar är V75 där runt en miljon människor deltar varje vecka. Hela ATGs överskott, ca 1,3 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten.