Utrikesdepartementet

Regeringen utreder fördelningen av det danska utjämningsbeloppet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:02 CEST

Regeringen har beslutat att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning.

I uppdraget ingår också att analysera effekterna för kommunerna och landstingen som har gränspendling och vid behov föreslå hur detta bör beaktas i utjämningssystemet. Kommittén ska också överväga alternativa metoder att fördela det utjämningsbelopp som Sverige erhåller från Danmark till följd av utjämningsordningen mellan länderna.

- Det känns bra att vi kommer få klarhet i hur utjämningsbeloppet som vi får från Danmark skall fördelas mellan kommunerna, säger nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson.

Det kommunala utjämningssystemet syftar till att ge likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Kommitténs uppdrag ska redovisas den 30 april 2011.


Kontakt:
Kristina Cunningham
Pressekreterare för nordiska frågor hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 20 34
076-765 54 45