Näringsdepartementet

Regeringen utreder företagshälsovården

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 11:22 CEST

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska göra en översyn av ett antal frågor som rör företagshälsovården.

Utredningen ska se över var huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen ska ligga och hur den ska organiseras och dimensioneras. Den ska också utreda om det behövs en obligatorisk skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla företagshälsovård och om det bör införas krav på eller villkor angående kvalitetssäkring av den företagshälsovård som krävs med stöd av lag. Slutligen ska utredaren se över hur personalförsörjningen inom företagshälsovård ska kunna säkras utan negativa effekter för sjukvården samt hur den särskilda kompetens som finns inom företagshälsovården bättre kan utnyttjas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

- Företagshälsovården är en mycket viktig del i arbetet med att förebygga ohälsa i arbetslivet och att underlätta för den sjukskrivna arbetstagaren att komma tillbaka till jobbet. Tack vare företagshälsovårdens nära koppling till arbetsplatsen kan dess personal snabbt hitta både risk- och friskfaktorer som påverkar hälsan på jobbet, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Utredaren utses efter sommaren. Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande om företagshälsovårdsutbildningen senast den 1 januari 2004 och i en slutrapport senast den 1 juli samma år.
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister
Hans Karlsson
070-267 84 26
08-405 12 65

Kansliråd
Lars von Ehrenheim
08-405 28 36

www.naring.regeringen.se