Finansdepartementet

Regeringen utreder lagstiftningen om insiderhandel

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 14:08 CEST

Regeringen har i dag tillsatt en utredning om lagstiftningen kring insiderhandel. Syftet är att skärpa lagen så att den blir ett effektivare vapen i kampen mot marknadsmissbruk.

EU antog i december 2002 ett nytt direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Direktivet innebär att EU-ländernas insiderlagstiftning blir mer samordnad och att reglerna blir mer omfattande än de som finns i dag.

Utredningens uppdrag omfattar hur direktivet ska genomföras i Sverige men också hur den svenska lagstiftningen kan skärpas. Utredningen ska bland annat göra en översyn av dagens sanktionssystem. Den ska också titta på möjligheten att effektivisera handläggningen av utredningar om insiderbrottslighet och se över i vilken organisatorisk form misstankar om brott mot insiderstrafflagen ska utredas i framtiden.

– Insiderlagstiftningen behöver vässas. När vi nu ska genomföra EU:s regler vill jag ta tillfället i akt att gå igenom hela den svenska lagstiftningen och se hur vi kan skärpa reglerna för att bekämpa marknadsmissbruk. Insiderhandel och olika manipulationer av de finansiella marknaderna skadar förtroendet, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.

Utredningen ska redovisas senast den 1 mars 2004.

Anette Törnqvist, Pressekreterare hos
biträdande finansminister
Gunnar Lund
08-405 14 86 070-548 76 80

Henrik Lennefeldt, Kammarrättsassessor
08-405 15 56