Näringsdepartementet

Regeringen utreder registrering av alla mopeder

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 13:10 CET

Vägverket har i dag fått i uppdrag att tillsammans med
Rikspolisstyrelsen utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av
att införa registrering av samtliga mopeder.

I Sverige beräknas i dag finnas omkring 300 000 mopeder. Sedan
EU-mopederna infördes har bl.a. polisen rapporterat om ökad trimning
och problem vid övervakning av mopeder på cykelbanor där endast mopeder
med lägre hastighet får framföras.

Ulrica Messing:
- Vi har ett utmanande mål för trafiksäkerheten om att max 270 personer
skall behöva dö i trafiken 2007. För att uppnå det målet måste vi göra
insatser på många fronter Det inträffar idag alltför många svåra
trafikolyckor med mopeder och det är särskilt allvarligt eftersom det
drabbar så många unga förare och passagerare. Med uppdraget idag hoppas
vi kunna bidra till åtgärder som ger en bättre övervakning av
mopedtrafiken.

- Regeringen har också tidigare i år beslutat att göra en översyn av
reglerna om vilka som skall ges behörighet att få köra mopeder. Denna
översyn skall vara klar under hösten 2004. Vi agerar också aktivt inom
EU för att skärpa lagstiftningen mot trimning för mopeder.

Eftersom veteranmopeder är lätta att identifiera och framförs med
försiktighet av sina ägare föreslås de bli undantagna från
registreringskravet.

Uppdraget ska redovisas den 1 juli 2004.

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46

Anders Lindberg
Kansliråd
08 – 405 36 46