Justitiedepartementet

Regeringen utser Helene Lahti Edmark att utvärdera Storstadsarbetet

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 14:52 CEST

Camila Buzaglo
Pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

Helene Lahti Edmark
Särskild utredare
046-222 01 92
070-960 28 23

Regeringen har idag, torsdagen den 23 oktober, utsett socionomen Helene
Lahti Edmark till särskild utredare för att utvärdera de insatser som
hittills genomförts inom ramen för de lokala utvecklingsavtal som
regeringen sedan 1999 träffat med sju storstadskommuner.
Helene Lahti Edmark ska genom sitt uppdrag säkerställa att de
erfarenheter som hittills gjorts inom ramen för de lokala
utvecklingsavtalen omvandlas till kunskap. Detta ska bland annat ske
genom en sammanställning och genomgång av särskilda studier och
utvärderingsrapporter.
Till utredningen hör också ett uppdrag att lämna ett förslag till ett
fortsatt nationellt utvärderingsprogram av storstadspolitiken.
Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande 31 mars 2005 och löpande
redovisa de slutsatser som utredaren gör av materialet.
Helene Lahti Edmark är 52 år, socionom och verksam som doktorand och
universitetsadjunkt vid Socialhögskolan i Lund. Hon forskar sedan 1995
och sedan år 1998 kring insatser i utsatta bostadsområden. Hon tog
examen vid socialhögskolan vid Lunds Universitet 1975 och arbetade
under 20 år i socialtjänsten, bland annat som fält- och socialassistent
i Göteborg och Lund.
2002 genomförde Helene Lahti Edmark en studie på Integrationsverkets
uppdrag som resulterade i rapporten ”Förort i fokus - Interventioner
för miljoner”. Det är en jämförande studie över forskningen av de
nordiska ländernas olika insatser för socialt utsatta områden och den
första kunskapsöversikten i ämnet.
Regeringen driver sedan 1998 en nationell Storstadspolitik. Det
viktigaste verktyget för att motverka segregation är de lokala
utvecklingsavtal som regeringen träffat med de sju storstadskommunerna;
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Göteborg, Malmö, Stockholm samt
Södertälje. De lokala utvecklingsavtalen omfattar 24 stadsdelar och
bygger på de centrala metoderna; underifrånperspektiv, samverkan,
långsiktighet, målstyrning och utvärdering. Riksdagen har anslagit ca
2,1 miljarder i särskilda medel för ett uthålligt lokalt
utvecklingsarbete. För mer information se www.storstad.gov.se.