Växjö universitet

Regeringen utser Johan Sterte till ny rektor för Växjö universitet

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 09:00 CEST

Regeringen har idag utsett professor Johan Sterte, Luleå till rektor för Växjö universitet perioden 2003-2009. Han efterträder Magnus Söderström som blivit rektor för Mälardalens högskola. Beslutet har föregåtts av ett omfattande rekryteringsarbete under ledning av universitetsstyrelsens ordförande, professor Barbro Westerholm.

Förslaget till ny rektor som regeringen nu fastställt lades fram av universitetsstyrelsen efter hörande av facket och av en särskild rådsförsamling inom universitetet.

Den nya rektorn Johan Sterte är född 1959. Han är professor i kemiteknik sedan 1994 och valdes i slutet av 2001 till prorektor vid Luleå tekniska universitet. Han har lång erfarenhet av bygga upp och utveckla undervisning inom grundutbildningen liksom av forskning och forskarhandledning.

Som forskare har Sterte framgångsrikt bedrivit innovativ forskning inom nanoteknikområdet. Bland annat har han varit med och byggt upp ett groddföretag baserat på en ny typ av pigment som han uppfann tillsammans med några andra forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Johan Sterte är uppvuxen i Älmhult och tog studentexamen på Teknikum i Växjö 1978. Han utbildade sig till civilingenjör vid Chalmers och fullgjorde även sin forskarutbildning där, med avbrott för 1 1/2 år då han arbetade vid University of Utah i Salt Lake City.

I några år kombinerade han jobbet som teknisk chef i pigmentföretaget med att vara vikarierande professor vid Chalmers. Han rekryterades till Luleå 1994 för att där bygga upp civilingenjörsutbildningen i kemiteknik.

Johan Sterte räknar med att börja sitt jobb i Växjö den 1 september och parallellt avsluta sina uppdrag i Luleå under hösten. Så snart det är praktiskt möjligt flyttar han till Växjö med familjen, hustru och två barn, 8 och 11 år gamla.

För ytterligare information om rektor Johan Sterte se pressmedddelande från den 20 maj på www.vxu.se

Frågor
Johan Sterte, telefon 070-660 54 67
Håkan Jalling, informationschef, telefon 070-660 64 33