Näringsdepartementet

Regeringen utser råd för kulturella och kreativa näringar

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 16:49 CEST

Näringsminister Maud Olofsson och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har idag utsett Sven-Olof Bodenfors till ordförande i rådet för kulturella och kreativa näringar.
Till ledamöter i rådet har följande personer utsetts:

Anna Carrfors Bråkenhielm, Passion for Business
David Eriksson, North Kingdom, Skellefteå
Lotta Lekvall, Nätverkstan, Göteborg
Stina Lindholm, Skulpturfabriken, Gotland
Dominic Power, Docent, Uppsala universitet
Birgitta Svendén, Kungliga Operan, Stockholm
Bea Szenfeld, modeskapare, Stockholm
Mattias Wikner, Wikners i Persåsen, Jämtland

Regeringens råd för kulturella och kreativa näringar består av experter och utövare inom kulturella och kreativa områden. Rådet ska bidra till att stärka både det nationella och regionala arbetet med kultur och kreativitet som viktiga drivkrafter för hållbar utveckling och tillväxt. Rådet kommer även att kompletteras med ytterligare ledamöter inom kort.

- Erfarenheter och idéer från rådets medlemmar kommer att vara viktiga för det fortsatta arbetet med att främja de kulturella och kreativa näringarna för fler jobb i nya och växande företag i hela landet, säger näringsminister Maud Olofsson.

- Att kulturföretagandets villkor och utvecklingsmöjligheter får ett särskilt forum ser jag som ett utmärkt exempel på den moderna kulturpolitik som kännetecknas av samarbeten och ömsesidig förståelse mellan olika delar av samhällslivet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

- Det blir en spännande uppgift att tillsammans med dessa kreativa människor föra diskussionen om kulturföretagare och innovation genom kreativa näringar framåt, säger Sven-Olof Bodenfors.

Regeringen presenterade under hösten 2009 en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Målet med handlingsplanen är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för entreprenörskap och företagande inom kultur, design, konstnärligt och kreativt skapande. Rådets uppgift blir att belysa viktiga frågeställningar för den här sektorn och bistå regeringen i arbetet med den antagna handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar.

Catrin Mattsson
Politiskt sakkunnig
08-405 33 02
076-773 22 83