Miljödepartementet

Regeringen utser statlig marksamordnare

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 14:57 CET

Regeringen utser Staffan Holmberg, kommunfullmäktiges ordförande i Haninge, till statlig marksamordnare med uppdrag att verka för överenskommelser om bostadsproduktion på mark som förvaltas av statliga myndigheter eller ägs av statliga bolag.

Samordnaren skall för statens del samråda med företrädare för statliga myndigheter, statliga aktiebolag, berörda kommuner och representanter för byggsektorn i syfte att få till stånd ett ökat byggande av framför allt hyresbostäder i Stockholmsregionen på mark som i dag förvaltas av statliga myndigheter eller ägs av statliga bolag.

- Bostadsbyggande på statlig mark är en viktig fråga som kan komma att få betydelse för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Det är därför angeläget att bostadsprojekt på statlig mark kommer till stånd. Mot denna bakgrund har regeringen beslutat om att tillsätta en statlig marksamordnare för att tillsammans med berörda parter hitta lösningar som möjliggör ett ökat byggande av hyresbostäder, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Marksamordnaren skall fortlöpande hålla regeringen underättad om uppdraget och det eventuella behovet av ytterligare åtgärder för att möjliggöra ett mer omfattande bostadsbyggande på statlig mark.

För kontakt med Staffan Holmberg, 070-660 80 56 staffan.holmberg@haninge.se


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Martin Pohjanen
Departementssekreterare
08-405 17 09