Näringsdepartementet

Regeringen utvärderar samarbetet med turistnäringen

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 15:37 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att analysera och bedöma vilken betydelse det så kallade Framtidsprogrammet har haft för att utveckla den svenska turistnäringen. Utvärderingen syftar till att se om det kan finnas behov av ytterligare fokusering av programmet och en starkare regional förankring för att programmet fullt ut ska kunna ge de effekter som avses.

Det konkreta arbetet med Framtidsprogrammets olika insatsområden har pågått sedan juni 2001 och hittills genomförda insatser och åtgärder har fört arbetet en bit på väg.

Infrastrukturminister Ulrica Messing ansvarar i regeringen för turistfrågorna:

- Det går bra för svensk turism. Vi är idag den största mottagaren av utländska resenärer i Norden. Turistnäringen är en betydelsefull och växande exportindustri för Sverige.

- Turistnäringen är dessutom sysselsättningsintensiv och har stor betydelse för hela landet. Turistnäringen är en av de tjänstenäringar som kommer att kunna bidra med både sysselsättning och tillväxt i Sverige.

- Sverige har alla förutsättningar för att utvecklas än mer som turistland. Genom att intensifiera och samordna samhällets och näringslivets insatser vill regeringen stimulera en positiv och hållbar utveckling inom turistnäringen. Vi har idag ett bra samarbete med turistnäringen. Vi ska nu utvärdera det och se om det kan bli ännu bättre.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 36 31
070-592 45 46

Ann-Charlotte Bernhard
Kansliråd
08-405 21 50