Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen välkomnar ILO:s konvention för goda villkor för hushållsarbetare i världen

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 12:08 CEST

Under arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms anförande på ILO:s arbetskonferens i Genéve den 13 juni kommer Engström särskilt att lyfta frågan om goda arbetsvillkor för hushållsarbetare "Decent Work for Domestic Workers".

Hushållsarbete är ett av de viktigaste yrkena för miljontals kvinnor runt om i världen. Denna grupp utgör i dag en betydande andel av den totala arbetsstyrkan, särskilt i utvecklingsländer och dess antal ökar även i industriländer. Trots den ökande efterfrågan är hushållsarbete undervärderat och knapphändigt reglerat och många hushållsarbetare är fortfarande överarbetade, underbetalda och oskyddade.

- We have to remember that work conducted in the employers household is one of the main occupations of millions of women around the world, many of whom are migrants. These workers are often vulnerable to serious violations of fundamental human rights, like forced label, child label and discrimination. All ILO member States should have a common interest in the fight against unacceptable working conditions for domestic workers. The Swedish Government welcomes and supports the proposals of a convention and a recommendation on this subject, säger Hillevi Engström i sitt anförande.

Fakta om ILO:
ILO (International Labour Organization) är FN:s specialorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen, som grundades år 1919, har till uppgift att på global nivå bidra till välstånd och ekonomisk sysselsättning och goda arbetsvillkor. I uppdraget ingår även att värna de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och verka för väl fungerande relationer mellan arbetsmarknadens parter. Begreppet "Decent Work" sammanfattar ILO:s kärnmandat: "Arbete, men inte till vilket pris som helst."

Tills skillnad från andra FN-organ är ILO trepartiskt sammansatt. Medlemsländerna företräds av såväl regeringar som arbetsgivare och arbetstagare. Alla tre länder har självständig status med full rösträtt.

ILO:s reguljära budget baseras på medlemsavgifter. För perioden 2012-2013 beräknas budgeten uppgå till cirka 4,6 miljarder SEK. Sverige bidrar med cirka 26 miljoner SEK/år.
Cherine Khalil
Pressekreterare hos
Hillevi Engström
076-778 68 42