Utbildningsdepartementet

Regeringen vill bygga stor europeisk forskningsanläggning - partikelacceleratorn ESS blir störst i världen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 11:32 CET

Regeringen har beslutat att verka för att forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) förläggs till Sverige. Det handlar om en av världens största forskningsanläggningar till en beräknad kostnad av elva miljarder kronor.

Inom forskningen och industrins produktutveckling finns i många fall behov av att studera föremåls inre och materials uppbyggnad. Ett sätt att göra det är att använda neutroner för att "röntga" föremål.

För att kunna göra detta behövs stora neutronkällor. Någon sådan finns ännu inte i Europa. Det finns sedan flera år en samstämmig bedömning att en sådan behövs i Europa. Sveriges regering erbjuder nu övriga europeiska länder att delta i konstruktion av nästa generations neutronkälla, European Spallation Source (ESS) i Sverige.

ESS är en partikelaccelerator som i storlek och kostnad har många likheter med CERN utanför Genève. En sådan anläggning i Europa kan kraftigt öka möjligheterna att studera föremåls inre och materials uppbyggnad.

Den totala investeringen för ESS uppgår till ca 11 miljarder kronor under tio år. Driftkostnaderna uppgår till ca 1,2 miljarder kronor per år. Sveriges regering erbjuder övriga Europa att täcka cirka 30 % av totalkostnaden och cirka 10% av driftskostnaden.

Ett ESS placerat i Sverige kan stärka svensk forskning, näringsliv och arbetsmarknad. Det tydliggör även Skandinavien som en högteknologisk region i Europa och världen.

Det står redan klart att det finns ett visst stöd i andra europeiska länder för en placering av ESS i Sverige. Allan Larsson kommer att leda Sveriges förhandlingar med övriga europeiska länder. Ambitionen är att anläggningen ska stå färdig 2018.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47
karin.oscarsson@education.ministry.se

Anne Nilsson
Pressassistent
08-405 22 54
anne.nilsson@education.ministry.se