Statsrådsberedningen

Regeringen vill ha bred debatt om det framtida EU

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:27 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen att ge ett nytt uppdrag till den parlamentariska kommitté, nuvarande EU 2004-kommittén, som arbetar med att främja den svenska EU-debatten. Hittills har kommittén främst koncentrerat sig på att informera om det konstitutionella fördraget, den s.k. nya EU-författningen. Nu ska betoningen läggas på de sakpolitiska frågor som dagligen förhandlas och beslutas inom ramen för EU-samarbetet.

- Vi vill bredda och intensifiera debatten om vad Sverige vill i EU och hur vi vill att EU ska se ut i framtiden till alla delar av samhället. EU 2004-kommittén har en viktig uppgift i det sammanhanget, säger Bosse Ringholm, samordningsminister för EU-frågor.

För att bidra till en bred och fördjupad EU-debatt får kommittén i uppdrag att undersöka vilka möjligheter det finns att starta ett brett debattforum. Detta forum ska vara en arena för en öppen och aktiv debatt där såväl allmänhet som grupper som berörs av de beslut som fattas inom EU ska kunna delta.Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Fredrik Fällman
Planeringschef
08-405 14 14
070-581 10 89

Kristian Seth
Kansliet för samordning av EU-frågor
08- 405 32 67