Statsrådsberedningen

Regeringen vill ha färre män på ledande poster i näringslivet – ökad jämställdhet leder till ökad tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 15:18 CEST

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03

Ewa Fors Norén
Departementsråd
08-405 24 61


Regeringen inbjuder den 4 november näringslivet till en bred
remissdebatt om vad företagen kan göra för att råda bot på männens dominans på ledande poster och i styrelser i näringslivet. Debatten har rubriken ”Från mansdominans till livsbalans”. Alla företag i Sverige med mer än 100 anställda har fått en inbjudan liksom företrädare för näringslivets organisationer, facken och högskolevärlden.

Bakgrunden är den utredning i frågan som docent Anna Wahl vid Handelshögskolan i Stockholm gjort på regeringens uppdrag (SOU 2003:16 Mansdominans i förändring). Utredningen visade att i företag med 200 anställda och uppåt har männen hela 92 procent av platserna i styrelserna (exklusive personalrepresentanter) och i ledningsgrupperna
har männen 84 procent av posterna. Hälften av företagen i Sverige i den här storleksordningen har inte en enda kvinna i styrelsen. Motsvarande siffror 1994, då en liknande utredning presenterades, var 98 procent män i styrelserna och 92 procent män i ledningsgrupperna. 72 procent av företagen hade enbart män i styrelsen.

- Vi kan se att det sker en viss utveckling, men det går mycket långsamt, säger vice statsminister Margareta Winberg i ett uttalande. Om vi ska få fart på tillväxten i Sverige de närmaste åren är det helt avgörande att vi tar till vara kompetensen hos hela arbetskraften, även på de ledande posterna. Kvinnorna i Sverige är mycket välutbildade, men
det får för närvarande mager utdelning i deras karriär. Vi är verkligen angelägna om att företagen kommer och tar chansen att samverka med oss i den här frågan.

Debatten äger rum i riksdagens andrakammarsal den 4 november klockan 9.15 – 14.00.

Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se