Näringsdepartementet

Regeringen vill ha lagstiftning om obligatoriskt alkolås i bussar senast 2010

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 18:00 CEST

Regeringen kommer i morgon ta ställning till ett förslag till direktiv för den utredare som ska överväga möjligheterna att så fort som möjligt införa krav på alkolås i alla nya bilar som är registrerade i Sverige.

- Vi har tidigare sagt att vi vill ha lag på alkolås i personbilar senast 2012. Nu vill vi snabba på införandet i bla lastbilar och skolbussar och sätter 2010 som ett rimligt slutdatum! Utredaren ska också titta på hur vi kan stimulera användandet av alkolås redan innan lagstiftningen träder i kraft. Jag kommer i samband med beslutet förordna Karin Svensson Smith till särskild utredare.

Infrastrukturminister Ulrica Messing stod under onsdagen värd för ett möte med de övriga nordiska transportministrarna och berättade där om det kommande regeringsbeslutet. Ulrica Messing hade själv tagit initiativ till mötet för att få möjlighet att diskutera och sprida kunskap om alkolås och annan teknisk utrustning som syftar till en säkrare vägtrafik.

Utredningen om lag på alkolås är en del av propositionen Fortsatt arbete för en säker vägtrafik som regeringen la fram till riksdagen i maj.

Den särskilda utredaren skall överväga möjligheterna att så fort som möjligt, men senast år 2012, införa ett krav på alkolås eller andra tekniska system som förhindrar rattfylleri i alla nya bilar som är registrerade i Sverige. Utredaren skall även se över behovet av och möjligheterna att införa sådana system i andra slag av motordrivna fordon. En del i utredningsuppdraget är att pröva om det är lämpligt att först införa kravet för vissa fordonskategorier, t.ex. bussar och lastbilar, vilket bör kunna ske senast år 2010. Utredaren skall särskilt beakta EG-rättens krav och skall även föreslå en inriktning för regeringens arbete inom EU i aktuella avseenden.

Utredaren skall också lämna förslag till vilka steg som kan tas för att öka acceptansen för och användningen av alkolås eller andra tekniska system som förhindrar rattfylleri innan ett krav på sådana system införs. Det handlar bl.a. om hur forskning och utveckling av nya tekniker för att förhindra rattfylleri skall kunna stimuleras och hur försöken med villkorlig körkortsåterkallelse skall kunna utvidgas. Möjligheterna att använda alkolås eller andra system i kombination med rehabilitering och behandling av personer med alkoholrelaterade problem är ett annat område av intresse.

Karin Svensson Smith sitter sedan 1998 i riksdagen för Västerpartiet och är ledamot i trafikutskottet. Hon har mellan åren 1985 och 1998 haft kommunala uppdrag i Lunds kommun med inriktning mot trafik och miljöfrågor. Inför 1998 års riksdagsbeslut om transportpolitikens inriktning deltog Svensson Smith som ledamot i Kommunikationskommitténs förberedande arbete. Karin Svensson Smith är född 1956 och utbildad gymnasielärare.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 juni 2006. Förslag som gäller att öka acceptansen för och användningen av alkolås eller andra tekniska system som förhindrar rattfylleri skall dock redovisas senast den 1 september 2005.

Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46

Karin Svensson Smith
Särskild utredare
070 343 95 15