Finansdepartementet

Regeringen vill inrätta ny rikstäckande kronofogdemyndighet

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 15:42 CEST


Regeringen vill avveckla de nuvarande tio regionala kronofogdemyndigheterna och inrätta en ny, rikstäckande kronofogdemyndighet. Det framgår av en remiss som lämnats till Lagrådet idag.

- Regeringen är övertygad om att en rikstäckande kronofogdemyndighet blir mer flexibel och mer kostnadseffektiv än dagens ordning, säger finansminister Pär Nuder.

Kronfogdemyndigheten ska vara självständig men i vissa avseenden vara knuten till Skatteverket. Det gäller IT-verksamhet, administrativa stödfunktioner och strategiska frågor.

Kronofogdemyndighetens indrivningsverksamhet är i stor utsträckning lokalt anknuten. Förutsättningen för den verksamheten förändras inte i huvudsak genom förslaget om att avskaffa de tio regiongränserna.

I lagrådsremissen finns också förslag om ändrade regler för överklagande. Var den som överklagar är bosatt föreslås bli avgörande för vilken tingsrätt som ska pröva överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut. Bor svaranden inte i Sverige ska besluten överklagas hos Stockholms tingsrätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare hos Pär Nuder
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Frank Walterson
ämnesråd
tel 405 23 37

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: En Kronofogdemyndighet i tiden (http://www.regeringen.se/sb/d/6186/a/61322)