Fackförbundet ST

Regeringen vill inte betala för bl a lokförares pensioner

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 13:45 CEST

Regeringen har idag lämnat negativt besked i frågan om bland annat lokförares intjänade pensioner. Parterna har därmed inte några reella förutsättningar att komma fram till en gemensam lösning i pensionsfrågan.

- Regeringen vägrar att ta sitt moraliska ansvar. Våra medlemmar har levt med ovisshet i pensionsfrågan under flera års tid, men har trots allt inte gett upp hoppet. Det här kommer att väcka en stor besvikelse, konstaterar Annette Carnhede, STs förbundsordförande.

- Det här var lönemedel som våra medlemmar under sin statliga anställning avstod från på grund av en bra pensionslösning. Med regeringens besked kommer de varken att få pengar eller utlovad pensionslösning, säger Johan Tengblad, STs förhandlingschef.

- Inom kort står spårtrafiken inför en rad stora upphandlingar, och då kommer frågan att aktualiseras på nytt. Vi får nogsamt analysera den typen av upphandlingssituationer, så att de inte utnyttjas till att dumpa de anställdas löne- och anställningsvillkor, säger Annette Carnhede.

**Bakgrund**
Den 1 januari 2000 bolagiserades affärsverket SJ. Inom SJ fanns anställda med lägre pensionsålder än 65 år. Efter bolagiseringen och upphandlingar av tågtrafiken fick dessa anställda olika pensionslösningar.

ST har krävt att dessa anställda, av vilka de flesta är lokförare, ska få med sig den intjänade pensionsrätten från SJ-tiden, när de anställs i nya trafikbolag. ST hävdar att den intjänade pensionsrätten är regeringens ansvar.

---
För mer information, välkommen att kontakta:
- Annette Carnhede, förbundsordförande, ST, tel 070 641 12 15
- Johan Tengblad, förhandlingschef, tel 070 579 52 17
(pressekreterare Lena Gennemark Edsbäcker, tel 070 314 52 73)

ST – fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org