Socialdepartementet

Regeringen vill se webbaserade utbildningar i psykiatri

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:18 CEST

Regeringen har idag gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av webbaserade vidareutbildningar för akademiskt utbildad personal inom psykiatrin, till exempel läkare, sjuksköterskor och kuratorer.

- Det finns stora behov av att satsa på kompetens och vidareutbildning bland personalen inom psykiatrin. De som arbetar med frågorna måste få chans att ta del av nya forskningsrön och även ges tillfällen att reflektera över exempelvis bemötandefrågor och arbetssätt. Dels handlar det förstås om att höja kvaliteten inom vård och omsorg av psykiskt sjuka och funktionshindrade, men även för att kunna konkurrera om arbetskraft genom att vara en attraktiv arbetsgivare, säger socialminister Göran Hägglund.

Redan innan sommaren beslutade regeringen att se över behovet av utbildning för baspersonal inom psykiatri. Nästa steg är nu att se över vilket behov som finns för vidareutbildningar för personal som tidigare har akademisk utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Socialstyrelsen ska, tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, utreda behovet av en sådan kompetenssatsning och lämna förslag på hur den skulle kunna utformas.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2007.


Kontakt:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 39 06
070-646 21 12
petra.kjellarson@social.ministry.se