Näringsdepartementet

Regeringen vill underlätta arbetspendling

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:13 CET

I dag tar regeringen beslut om att uppdra åt Trafikanalys att redovisa ett kunskapsunderlag om hur arbetspendling ser ut i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, med en radie om ca 15 mil med olika trafikslag. Syftet är att med hjälp av resultatet söka efter åtgärder som kan underlätta arbetspendlingen för de människor som arbetar i våra storstadsregioner.

- Vi vet att våra storstadsregioner är attraktiva för många människor att bo i och kring då många arbetsgivare finns i storstäderna. Vi vet också att kollektivtrafiken fyller en stor roll i dessa regioner. Därför vill vi undersöka hur möjligheterna att pendla till och från arbetet ser ut, och hur de kan förbättras, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.


Fakta
För att kunna ta rätt beslut om framtidens infrastruktur för arbetspendling är regeringen intresserad av en beskrivning av hur enskilda individer gör överväganden för sin arbetspendling och sina möjligheter att ta sig till och från jobbet.

Regeringen vill bland annat undersöka hur arbetspendlingsmönstret för män respektive kvinnor ser ut, hur stor arbetspendlingen är och med vilka trafikslag den sker. I uppdraget ligger också att ta reda på utbudet av infrastruktur, fordon och kollektivtrafik samt sätta detta i sammanhang med hur arbetsplatserna är lokaliserade i förhållande till utbuden.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 maj 2011.Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare
08-405 10 00
070-771 16 34