Näringsdepartementet

Regeringen vill underlätta generationsskiften i företag

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:27 CEST

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 55 60
0708- 67 39 86

Kent Ivarsson
Ämnesråd
08-405 42 25

Lina Sönnerstedt Kager
Departementssekreterare
08-405 21 74

Regeringen har idag gett Verket för näringslivsutveckling, NUTEK, i uppdrag att analysera effekterna av kommande generationsskiften i företag. NUTEK ska också, i samarbete med ALMI Företagspartner, överväga förslag till konkreta åtgärder som underlättar planeringen av generationsskiften.

Drygt 40 procent av landets företagare är 51 år eller äldre, vilket innebär att 200 000 företag berörs av ägarskifte de närmaste 10-12 åren. Detta påverkar i sin tur närmare 400 000 anställda. Ett problem vid generationsskiften är ibland att förberedelserna påbörjas allt för sent.

Regeringen har nyligen föreslagit ändringar i skattereglerna för att underlätta generationsskiften. Åtgärderna på skatteområdet kan behöva kompletteras med andra satsningar, som exempelvis information och rådgivning, för att underlätta planeringen inför generationsskiften.

–Det är viktigt att underlätta generationsskiften, så att dessa företag fortsätter sin verksamhet, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Vi behöver fler växande företag som bidrar till ökad tillväxt.

–Förutom de redan föreslagna skatteförändringarna kan det också finnas behov av andra åtgärder för att säkra fler lyckade företagsöverlåtelser på sikt, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Därför görs nu en ordentlig analys av vad kommande generationsskiften väntas få för effekter och vilka behov som kan finnas.

NUTEK ska vara klar med sitt uppdrag senast 9 februari 2004.