Norrbotniabanan

Regeringens besked om Norrbotniabanan är tydligt

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 15:05 CET

Infrastrukturministerns besked vid Transportforumdagarna i Linköping är glasklart - Regeringen står fast vid sitt löfte om en byggstart 2018 av Norrbotniabanan.

Uppstartsarbetet för Norrbotniabanans planering etappen Umeå - Skellefteå är i full gång. Hela organisationen för arbetet är förhoppningsvis snart på plats. Planeringen pågår med medfinansiering från regionen samt EU och bedöms vara färdigställt under 2019.

Samtidigt pågår flera andra processer på Trafikverket. Högaktuellt är Trafikverkets arbete med den så kallade inriktningsplaneringen som så småningom kommer att ligga till grund för den nationella planen som ska gälla mellan åren 2018-2029. I denna kommer Norrbotniabanan att finnas med, det har regeringen lämnat besked om.

I Trafikverkets förslag till inriktningsplaneringen står att läsa ”Norrbotniabanan förutsätts påbörjas sent under planperioden”. I en intervju i Norrbottens-Kuriren kommenterar Trafikverkets företrädrare skrivningen enligt följande, ”Ja, eftersom det saknas finansieringen så kan Trafikverket inte göra på annat sätt”, utan att nämna att detta är ett förslag från Trafikverket och att det är regeringen som slutligen kommer att besluta om innehållet i den nationella planen.

– Trafikverkets hantering av arbetet med inriktningsunderlaget har väckt spekulationerna rörande Norrbotniabanan som är djupt olyckliga då de skapar en stor osäkerhet i organisationen som riskerar att minska effektiviteten, säger Gusten Granström, VD på Norrbotniabanan AB. Vi arbetar utifrån den ambition och de utfästelser som regeringen har lämnat. Det vore klädsamt om Trafikverket också rättade in sig i ledet.

Vid transportforumdagarna i Linköping träffade representanter för Norrbotniabanan infrastrukturminister Anna Johansson som än en gång var väldigt tydlig med att regeringens besked om en byggstart 2018 står fast med tillägget ”oavsett vad Trafikverket uttalar sig om i deras förslag till inriktningsplaneringen.”

Kontaktpersoner
Gusten Granström, VD Norrbotniabanan AB, mobil 070-665 5785


Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn från norra Sverige. Vi vill frakta två.

Bakgrundsfakta Norrbotniabanan AB2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att:

– ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform
– tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet