E.ON Sverige AB

Regeringens beslut gör elnätet dyrare för kunden och hindrar en effektiv energiomställning

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 17:33 CEST

Regeringen har idag beslutat om ny reglering av elnätsbolagens verksamhet. Den nya regleringen styr inte längre efter kundernas behov utan styr nätägarnas investeringar efter ålder, vilket innebär att vädersäkring och smarta investeringar får stå tillbaka för kortsiktiga politiska poänger.

Det finns ett behov av en ny elnätsreglering och regeringen har chansen att skapa en reglering som styr mot de klimat- och energipolitiska mål som riksdagen beslutat. Men istället för att styra utvecklingen av elnätet mot en snabb energiomställning och högre leveranskvalité beslutar regeringen nu om en nätreglering som varken fokuserar på kvalité eller funktion, utan endast fokuserar på elnätets ålder.

- Vi är överens med både regeringen och Energimarknadsinspektionen att dagens reglering ger möjlighet till allt för höga uttag av elnätsavgifter – något som ett fåtal elnätsbolag utnyttjar idag, säger Anders Olsson, vice VD för E.ON Sverige. 

- Redan idag ligger E.ON under det intäktstak som Energimarknadsinspektionen tilldelat oss. Intäktsnivån är därför inget bekymmer. Däremot är vi mycket oroade över effekterna av att regeringen detaljstyr våra investeringar efter ålder, säger Anders Olsson. 

När man låter åldern styra investeringar istället för kvalitét och leveranssäkerhet så blir resultatet att elnätsbolagen tvingas styra sina investeringar mot anläggningar som många gånger fungerar tillfredsställande.

- E.ON tvingas nu rulla tillbaka många planerade investeringar. Det handlar inte sällan om att vädersäkra näten på landsbygden eller ansluta mer förnybar energi från vindkraft, konstaterar Anders Olsson.

- När regering går in och detaljstyr investeringar blir konsekvenserna att investeringarna blir både ineffektiva och kostsamma. Förutom de direkta konsekvenserna för stoppade investeringar så kommer den nya regleringen leda till högre elnätsavgift för kunderna, avslutar Anders Olsson.

För mer information kontakta:

Jan-Erik Olsson, affärsutvecklingschef E.ON Elnät, 070-7858235


E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.