Finansdepartementet

Regeringens byggsamordnare utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 11:52 CEST

Regeringen har i dag utsett Sonny Modig, projektledare på Boverkets Byggkostnadsforum, till regeringens särskilda byggsamordnare.

Byggsamordnares uppdrag är att tillsammans med företrädare för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn bygga upp och samordna ett utvecklingsprogram för sektorn. Bakgrunden till initiativet är att regeringen vill medverka till att stärka det förnyelsearbete som pågår inom sektorn när det gäller ökad kvalitet, kompetens, konkurrens och attraktivitet.

I samordnarens uppdrag ingår att stödja och samordna utvecklingen av bedömningskriterier och nyckeltal för att mäta framsteg i respektive delsektor, initiera och utvärdera demonstrationsprojekt samt dela ut utmärkelser till särskilt framstående projekt. Konkurrenssituationen inom sektorn ska beaktas samt stärkas.

Samordnaren ska beakta den ojämna fördelningen (kön, ålder, etnicitet m.m.) som råder bland anställda inom sektorn och inom programmet verka för att en mer jämn fördelning kan komma till stånd.

Samordnaren ska dessutom verka för att kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring får en roll inom programmet då en starkt bidragande orsak till byggsektorns problem är att befintlig kunskap inte används.

- Olika utredningar har påvisat en del problem inom byggsektorn med exempelvis höga kostnader, byggfel, kartellbildningar och förekomsten av svart arbetskraft. Flera initiativ inom branschen visar att självinsikten har ökat och att en hel del förnyelsearbete pågår på flera håll. Vi vill stödja denna utveckling och tillsammans med företrädare inom branschen medverka till utvecklingen av en sund och hållbar sektor, säger kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén.

Byggsamordnarens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 december 2007. Regeringen anser att sektorns aktörer efter programtidens slut bör ansvara för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kontakt:
Ulrika Borg
Pressekreterare
08-40515 99
070-575 15 99
registrator@finance.ministry.se

Björn Wellhagen
Departementssekreterare
08-4051614