Vänsterpartiet

Regeringens budget gynnar topp tio

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:07 CEST

Vänsterpartiets ekonomisk politiske talesperson Ulla Andersson kritiserar idag regeringens budget. Regeringen väljer att ännu en gång dela ut statens överskott i form av skattesänkningar till de redan högavlönade.

- De rikaste tio procenten i samhället, där två av tre är män, har fått en tredjedel av regeringens totala skattesänkningar och inkomstförstärkningar. Det motsvarar en reell inkomstökning på över 5 000 kronor per månad för de rikaste medan dem med lägst inkomst har fått en knapp hundralapp. Antalet fattiga har ökat kraftigt under Anders Borgs ekonomiska regim. Sverige har de senaste två åren fått drygt 100 000 fler fattiga, säger Ulla Andersson (v), riksdagsledamot i finansutskottet och ekonomisk politisk talesperson.

- Nu går vi in i en lågkonjunktur med ett svagare skyddsnät för både enskilda och samhället. En halv miljon människor har lämnat a-kassan, vilket regeringen indirekt nu medger är deras fel. Drygt 30 000 människor har varslats hittills i år. Nybyggnationen minskar med drygt 15 procent samtidigt som 123 kommuner idag har bostadsbrist. Istället för att frysa statsbidragen till kommunerna när deras skatteinkomster sjunker borde vi investera, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet kritiserar också regeringen för att svika pensionärerna. Det är orimligt att pensionärer ska betala högre skatt än de som förvärvsarbetar.

- Som enda land i världen har vi olika skattekvoter beroende på om du är pensionär eller förvärvsarbetande. En pensionär med månadsinkomst på 12 000 kronor betalar nästan 500 kronor mer i skatt per månad än en löntagare. Detta måste ändras efter valet 2010, säger Ulla Andersson (v).

För ytterligare information:
Ulla Andersson (v), riksdagsledamot i finansutskottet och ekonomisk politisk talesperson, 070 - 237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64