LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringens företagarpaket ett steg i rätt riktning

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 16:17 CEST

Regeringens jobb - och företagarpaket är ett steg i rätt riktning. Men det är otillräckligt för Sveriges omkring 600 000 egenföretagare. Det säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i en första kommentar.

LRF är positivt till regeringens jobb - och företagarpaket, men ser det bara som ett första och dessvärre otillräckligt steg.

Bra inslag är satsningen på att få ut unga på arbetsmarknaden genom sänkta avgifter. Bra är också de förbättrade möjligheterna till direktavskrivningar, ökade möjligheter att delta i offentlig upphandling samt sänkningen av de sociala avgifterna.

- Men sänkningen med 1 procent är alldeles för liten. I praktiken betyder den endast omkring 80 kronor månaden för våra företagare inom de gröna näringarna. För den summan kan bonden bara anställa en person en kvart extra per månad.

En annan stor satsning i regeringens företagarpaket är en sänkning av bolagsskatten med totalt 7 miljarder kronor.

- För våra 168 000 medlemmar är en sänkning av bolagsskatten i det närmaste betydelselös. En rejäl sänkning av de sociala avgifterna vore däremot ett efterlängtat nästa steg. Det rimmar dessutom väl med regeringens arbetslinje.

LRF vill därför se en större satsning på landets många småföretag

- Det är framför allt inom landets småföretag som de nya jobben kan skapas.
Tillväxtmöjligheterna inom de gröna näringarna är stora eftersom jorden och skogen är resurser som behöver utnyttjas mer för att uppnå ett långsiktigt uthålligt samhälle.För ytterligare information, kontakta:

Anders Johannesson, expert småföretag, LRF telefon: 070 - 373 87 80
Lars Höök, presschef LRF, telefon: 070 - 521 52 07

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.