Akademikerförbundet SSR

Regeringens förslag är för passivt

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:13 CEST

I dag lämnar regeringen sitt budgetförslag

Regeringens förslag måste ses mot bakgrund av den höga arbetslösheten och de problem som många kommuner har.


-Vi är starkt oroade för att det extra föreslagna statsbidraget till kommunerna inte räcker till.

Försörjningsstödet fortsätter att öka från en redan hög nivå i merparten av kommunerna. Våra medlemmar, i socialtjänsten, varnar även för att det förebyggande arbetet nedmonteras på grund av ansträngt ekonomiskt läge, säger Akademikerförbundet SSRs förbundsordförande Christin Johansson.


-Arbetslösheten ligger kvar på en rekordhög nivå. Detta kräver kraftfulla åtgärder. Regeringen måste lita på att Arbetsförmedlingen kan agera och får inte binda upp och detaljstyra dem. Det är de lokala och regionala företrädarna tillsammans med de arbetssökande, kommunerna och näringslivet i regionen som bäst kan avgöra vilka åtgärder som behövs, fortsätter  Christin Johansson.


-Vi beklagar att vi i budgeten inte kan hitta åtgärder för att genomföra Barnskyddskommitténs förslag men däremot välkomnar vi att den särskilda psykiatrisatsningen som pågått sedan 2007 förlängs, avslutar Christin Johansson.Kommentarer fås av Akademikerförbundet SSRs ordförande Christin Johansson

telefon 0708-17 44 59

Akademikerförbundet SSR organiserar 57 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se