Finansdepartementet

Regeringens förslag gör det lättare att starta företag och få F-skattesedel

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:42 CEST

Förslaget innebär att det blir lättare för dem med ett fåtal uppdragsgivare att få F-skattsedel. Därigenom kan fler få möjligheten att starta företag, särskilt i branscher där många kvinnor är verksamma. Förslaget har i dag lämnats i en lagrådsremiss till Lagrådet.

Kritik har riktats mot att F-skattesystemet utgör en försvårande faktor för dem som vill starta företag. Kritiken har framför allt gällt kravet som ofta ställs på att ha flera olika uppdragsgivare för att en verksamhet ska bedömas som näringsverksamhet. Detta krav har varit negativt framför allt för företagande i branscher där många kvinnor är verksamma.

- Det här är en utmärkt reform, speciellt för många kvinnor som jobbat i offentlig sektor och vill knoppa av och starta egen verksamhet. Det nya systemet tillåter att man bara har en uppdragsgivare, vilket är fallet för många som i huvudsak arbetar för kommunen i början. Tidigare har det varit svårt att knoppa av och starta eget företag då man ofta behövde flera uppdragsgivare för att få F-skattsedel, säger näringsminister Maud Olofsson.

Regeringen föreslår därför i lagrådsremissen att näringslivsbegreppet utvidgas och förtydligas genom en förändring av kriterierna för hur självständig en verksamhet ska vara för att bedömas som näringsverksamhet. Företagarens och uppdragsgivarens överenskommelse ska också ges större betydelse vid den skatterättsliga bedömningen av om det är fråga om näringslivsverksamhet eller anställningsförhållande.

- I Sverige behöver vi fler människor som vågar starta och driva företag. Entreprenörsanda ska uppmuntras och premieras - inte kvävas av onödiga regler och byråkratiska krokben, säger finansminister Anders Borg.

Förslaget i lagrådsremissen tar sin utgångspunkt i betänkandet F-skatt åt flera från Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på beskattningsår som påbörjats efter den 31 december 2008.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd
08-405 23 78-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: F-skatt åt fler (http://www.regeringen.se/sb/d/10163/a/112366)