Försvarsdepartementet

Regeringens försvarsbudget – ny materiel och ny NBG 2014

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 12:48 CEST

Att Försvarsmaktens ekonomi är i balans främjar den fortsatta omställningen till ett användbart försvar. Utgångspunkten är därmed en oförändrad anslagsnivå. De beslut regeringen fattat under förra mandatperioden med koppling till effektiviseringar inom materielförsörjningen samt omfördelningar till förbandsverksamheten innebär att ramen för området försvar i allt väsentligt är oförändrad.

Budgetens fokus på materielanskaffningar, samt omställningen till det nya insatsförsvaret är positiva nyheter för Sveriges förbandsorter.

– Regeringen fortsätter att stärka den nya insatsorganisationen med ny materiel. Vi begär riksdagens bemyndigande att anskaffa nya splitterskyddade bandvagnar, ny lätt torped samt vidmakthålla och vidareutveckla JAS39 C/D. Allt i syfte att stärka landets försvarsförmåga, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Flera viktiga anskaffningar har bemyndigats av regeringen under våren och sommaren, som anskaffning av splitterskyddade fordon, ett nytt medeltungt helikoptersystem, nästa generations u-båt, en ny radarjaktrobot för Gripen, samt ett nytt signalspaningsfartyg.

Under första halvåret 2011 ansvarar Sverige för andra gången för en av EU:s stridsgrupper. Förutom svenska soldater består den Nordiska stridsgruppen NBG 11 av soldater från Estland, Finland, Irland och Norge.

Regeringen har för avsikt att ställa den nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande för en ny beredskapsperiod under det första halvåret 2014 med Sverige som ansvarig ramnation.

– För regeringen är det viktigt att bidra till EU:s krishanteringsförmåga både med civila och militära resurser. NBG14 som planeras att stå i beredskap våren 2014, blir den första stridsgrupp som består av stående och kontrakterade förband ur den nya insatsorganisationen, säger Sten Tolgfors.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 270 miljoner kronor omfördelas från anslaget för forskning och utveckling till anslaget för förbandsverksamhet samt beredskap från och med 2011 för att finansiera det nya personalförsörjningssystemet. Vidare övertar Försvarsmakten ansvar för rekrytering och kommer fortsättningsvis att köpa tjänster från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Totalförsvarets pliktverk fram till 31 december 2010).
- Anslaget för förbandsverksamhet och beredskap ökar därför med knappt 140 miljoner kronor medan anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet minskar med motsvarande belopp.
- Dessutom överförs 250 miljoner kronor till anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap från anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser med anledning av den nya personalförsörjningen med färre kontraktsanställda i internationella insatser.

Mikael Östlund
Pressekreterare
08-405 25 15
070-297 43 28