LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

”Regeringens hantering av minkfrågan är oseriös”

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 16:03 CET

– Regeringen har blundat för att 30 av 40 remissinstanser är kritiska till regeringens förslag. Man har inte lyssnat på minkforskarna som säger nej till badvatten för mink och man går rakt emot lagrådet som vakar över grundlagen.
Det är inte seriöst, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Idag lade regeringen en proposition om skärpta krav för minkuppfödningen. LRF är starkt kritiskt till regeringens och stödpartiernas förslag och handläggningen av ärendet.

– Det är inget annat än ett illa maskerat näringsförbud. Kraven på näringen är omöjliga att uppfylla och leder inte till bättre djurvälfärd. Resultatet blir att minknäringen i Sverige slås ut. Och att den växer i länder med sämre djurskyddsregler än de svenska. Slutresultatet är sämre djurvälfärd för minkarna. Men det bortser regeringen och stödpartierna från, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

LRFs förbundsordförande är djupt oroad över den politiska fanatism som präglat regeringen och stödpartierna när det gäller minkarna.

– Det är inte en förbättrad djuromsorg man vill åstadkomma. Man vill förbjuda näringen eftersom man tycker det är oetiskt att föda upp djur för produktion av päls. För att kringgå grundlagen hittar man på djurskyddskrav som är omöjliga att klara och som inte har något stöd bland forskarna. Det är ett tillvägagångssätt som är ovärdigt en rättstat.

Minkuppfödning är en växande näring i Europa. Priserna är 40 procent högre nu än samma tid förra året. I Sverige finns knappt 200 minkfarmare som föder upp 1,4 miljoner minkar per år. Den absoluta merparten av skinnen går på export och bidrar till Sveriges exportintäkter. Totalt sysselsätter näringen ett 1000-tal personer. En avveckling av näringen beräknas kosta minst 1 miljard kronor.

– Vi vill förbättra djuromsorgen i minkuppfödningen så att Sverige kan tjäna som ett föredöme för resten av Europa. Vi tycker det vore bättre om regeringen satsade på en utveckling istället för en avveckling. Målet måste vara en livskraftig näring med en produktion som har samhällets fulla acceptans, säger Lars-Göran Pettersson.

För ytterligare information, kontakta
Erika Brendov, djuromsorgsansvarig LRF, tel: 070 – 375 61 81


Lars Höök, presschef LRF, tel: 08 – 787 50 41 eller 070 – 521 52 07