Moderaterna

Regeringens högskolesatsning är egentligen arbetsmarknadspolitik

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:31 CEST

- Vi moderater har länge påtalat att regeringen underfinansierar den högre utbildningen. Det finns idag 10.000 fler platser på universitet och högskolor än vad regeringen betalar för. Därför har det aldrig varit fråga om att regeringen skulle tillföra 17.500 nya platser, vilket en rad universitet idag uppmärksammar.

Det säger Sten Tolgfors, moderaternas talesman i utbildnings- och skolfrågor och riksdagsledamot, i en kommentar till regeringens satsning på universitet och högskolor.

- Regeringens politik är inte en satsning på utbildning av hög kvalitet utan motiveras av arbetsmarknadspolitiska skäl.

- Vi moderater finansierar 10.000 fler högskoleplatser jämfört med idag. Högskolorna får därmed ersättning för de studenter man idag utbildar utan att få betalt.

- Därutöver lägger moderaterna 800 miljoner kronor i en kvalitetssatsning för den högre utbildningen, eftersom de statliga anslagen per student urholkats med minst 15 procent de gångna åren. Dessutom anslår moderaterna 900 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning.