Näringsdepartementet

Regeringens IT-politiska strategigrupp arrangerar två hearingar på temat ”Vad är IT-politik?”

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 11:04 CEST

Regeringen har tillsatt en IT-politisk strategigrupp som ska vara rådgivande till regeringen och fungera som en pådrivande kraft för att uppnå det IT-politiska målet om ett informationssamhälle för alla. Gruppen skall verka departementsöverskridande och samordnande, samt driva debatten och öka medvetenheten om det framväxande informationssamhällets möjligheter och risker. Gruppen börjar sitt uppdrag med att lyssna och har därför bjudit in ett antal aktörer till två hearingar för att belysa olika aktörers och personers syn på svensk IT-politik. Dessa kommer att handla om:

·Vilka är de viktigaste IT-politiska frågorna?

·Vad bör göras för att Sverige ska fortsätta att vara en ledande IT-nation i världen och ett informationssamhälle för alla?

·Vilken roll har regering och riksdag?

·Vilka konkreta åtgärder skulle Ni vilja se att den svenska regeringen
vidtog?

– Det är viktigt att vi nu i startskedet lyssnar på hur olika aktörer, organisationer och enskilda personer ser på svensk IT-politik. Vi vill bland annat med hjälp av dessa hearingar få in bra underlag för att kunna sätta samman en handlingsplan för gruppens verksamhet, säger Christer Sturmark, ordförande i regeringens IT-politiska strategigrupp.

Våra hearingar kommer att äga rum på Rosenbad, Rotundan
onsdag den 1 oktober 2003 samt måndag den 13 oktober 2003 mellan 09.00-17.00 Hearingarna kommer att sändas live på regeringens hemsida www.regeringen.se eller www.naring.regeringen.se

Maria Häll
Kanslichef
08 - 405 21 49
070 – 535 41 38

Christer Sturmark
Ordförande
0708 - 380 480