Centerpartiet

Regeringens livsmedelsstrategi tom på åtgärder

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 13:36 CET

I dag har regeringen presenterat en livsmedelsstrategi, som lämnas över för behandling i riksdagen. Miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Kristina Yngwe (C) är kritisk till regeringens strategi, som hon menar saknar flera viktiga delar.

- Dagens presentation var ett slag i luften. Livsmedelsstrategin innehåller inte några konkreta åtgärder, något som branschen länge efterfrågat. I praktiken gör strategin ingen skillnad för branschen, eftersom de fortfarande måste vänta på en handlingsplan. Det är också tydligt att strategin främst fokuserar på primärproduktionen. Vi vill se att alla delar i kedjan omfattas, säger Kristina Yngwe.

Hon anser att landsbygdsminister Sven-Erik Buchts besked om den planerade kilometerskatten var alldeles för otydligt.

- När ministern fick frågor om kilometerskatten skämtade han bort ämnet med att det inte går någon järnvägsräls fram till gårdarna. Men det är ju precis det som är vår poäng, att landsbygden är så beroende av lastbilstrafiken. En kilometerskatt skulle vara förödande för branschen och försämra konkurrenskraften ytterligare för livsmedelsbranschen. Här måste Bucht ge mycket tydligare besked, säger Yngwe.

Centerpartiet kommer inom kort att lägga fram förslag på hur vi vill att en livsmedelsstrategi ska se ut.

- Den kommer bland annat innehålla förslag på att stoppa punktskatter som är skadliga för lantbruket, mindre krångel och lägre kostnader för företag på landsbygden och slopade arbetsgivaravgifter för mjölkbönder. Allt detta saknas i regeringens förslag. Det håller inte om man menar allvar med att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.