Världsnaturfonden WWF

Regeringens naturvårdspussel går inte ihop

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 16:01 CEST

Rätt tänkt men fel spelat. Så kommenterar Världsnaturfonden WWF regeringens budgetsatsningar på miljöområdet.

- Prioriteringarna på klimat och havsmiljö är riktiga men det ska inte ske på bekostnad av biologisk mångfald, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Regeringens ekvation att skära ner resurser och samtidigt skydda tillräckligt mycket värdefull natur går inte ihop. Att skydda biologisk mångfald är en hörnsten i en svenska miljöpolitiken. Att miljöminister Andreas Carlgren säger sig vara säker på att miljömålen för skydd av värdefull skog kommer att nås trots minskade resurser, är en omöjlig ekvation, konstaterar WWF.

- Trots vissa positiva åtgärder den senaste tiden så råder fortfarande brist på skyddade skogsarealer. Sverige kommer inte att klara sina internationella naturvårdsåtaganden om inte ambitionsnivån höjs. Långsiktigheten som krävs för att vår biologiska mångfald ska kunna överleva blir också lidande. Det är istället satsningar som behövs, säger Lasse Gustavsson.

WWF välkomnar ökade satsningar på havsmiljön i Sverige, men beklagar av pengarna tas från sänkta miljöanslag på andra områden.

- De flesta åtgärder kräver framförhållning och planering. Snabba "quick-fix" löser inte problemen. 200 miljoner kronor årligen mellan 2009-2010 kommer från sänkta anslag till biologisk mångfald.

Klimatsatsningen är ett välkommet steg framåt, trots att nivån är för låg.

- Stern-rapporten som kom för två år sedan underströk att världssamfundet måste investera 1 procent av BNP för att undvika en katastrofal situation. Regeringens klimatsatsningar är en tiondel av vad som krävs, poängterar Stefan Henningsson, klimatchef på WWF.

Fyra miljarder satsas på klimatåtgärder i andra länder.

- Satsningen är bra, men det är olyckligt att pengarna tas från biståndsbudgeten. I stället skulle regeringen ha satsat friska pengar, avslutar Stefan Henningsson.

För frågor, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF, 08-624 74 02, 070-105 30 55

Stefan Henningsson, klimatchef WWF, 070-579 92 91

Linda Berglund, skogshandläggare WWF, 08-546575 04, 073-274 42 88

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.