Miljöpartiet de gröna

Regeringens nedmontering av järnvägen drabbar Östergötland

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 16:11 CEST

I regeringens budget framgår att nedrustningen av järnvägen fortsätter. Regeringen sänker bland annat investeringarna i järnväg med två tredjedelar på fem år och snedvrider konkurrensen mellan trafikslagen på ett sätt som kommer att vara missgynnsamt såväl för klimatet som för många av de svenska basindustrierna.

- Regeringens nedrustning av järnvägen drabbar i högsta grad Östergötland. Ostlänken och de övriga höghastighetsbanorna läggs i ännu en utredning. Resenärerna i pendeltågstrafiken kommer även att drabbas av regeringens avreglering av järnvägen, där regionala tåg nedprioriteras, säger Annika Lillemets, riksdagsledamot för Östergötland och ersättare i Trafikutskottet för Miljöpartiet de gröna.

- För oss i Miljöpartiet är en omställning till ett hållbart transportsystem en oerhört viktig fråga. Regeringens nedprioritering av järnvägen försvårar denna omställning och låser in oss ytterligare i ineffektiva transporter med bil och lastbil, säger Annika Lillemets.

För mer information:
Annika Lillemets 070-362 62 40
Agnetha Boström, pressekreterare 070-260 24 84

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook