LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringens nya ekomål har rätt fokus

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 17:09 CET

– Regeringens nya ekomål kan öka andelen ekomärkt mat i butik. Därmed får konsumenterna en verklig chans att välja och aktivt påverka utvecklingen. Det är bra, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Regeringen har i dag i en skrivelse till riksdagen presenterat sitt förslag för hur den ekologiska livsmedelsproduktionen ska utvecklas i Sverige. Målet är att 20 procent av Sveriges jordbruksareal ska vara certifierad till år 2010. Av den svenska jordbruksmarken är idag 19 procent ekologiskt odlad, men bara 7-8 procent är certifierad.

– Det är mycket positivt att regeringen nu fokuserar på att öka andelen certifierad ekologisk produktion. Det är endast den här delen av produktionen som kan säljas på marknaden som ekologisk. Med det nya angreppssättet kan miljöambitionerna få draghjälp av marknaden. Därmed ges den ekologiska produktionen bättre förutsättningar att öka sina marknadsandelar, säger Lars-Göran Pettersson.

– En viktig förutsättning för att lyckas är att miljöersättningarna får en utformning som gynnar den aktiva ekoproduktionen.
LRF ser också positivt på regeringens ambition att öka andelen ekologisk mat i den offentliga sektorn.

– LRF arbetar sedan många år för en hållbar svensk produktion av livsmedel. Det är viktigt att regeringen också bidrar till en hållbar konsumtion. Därför tycker vi att regeringen, förutom att gynna en ökad andel ekomat, även ska ställa samma höga krav på importmaten som man ställer på den svenska produktionen när det gäller djuromsorg, miljöhänsyn och livsmedelssäkerhet.


För ytterligare information, kontakta
Kjell Ivarsson, LRFs expert på ekologisk produktion, 070-642 03 40