RFSL

Regeringens passivitet leder till ökad hiv-smitta

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2010 14:11 CET

RFSL är kritiska till att hiv bland män som har sex med män fortsätter öka samtidigt som Maria Larsson, ansvarig minister, inte agerar.

Idag släppte Smittskyddsinstitutet statistiken för hiv-överföringen 2009. För tredje året i rad ligger den sexuella överföringen mellan män på en högre nivå än tidigare.

Maria Larsson har varit folkhälsominister och ansvarig för hiv-frågor i snart fyra år och trots att man har som mål att halvera den inhemska hiv-överföringen till år 2016 görs inget för att minska den. Tvärt om har RFSL, landets ledande aktör när det gäller hiv-prevention riktad mot gruppen män som har sex med män, stadigt fått allt sämre förutsättningar för sitt arbete.

Maria Larsson har under hela mandatperioden notoriskt stoppat huvudet i sanden samtidigt som allt fler män som har sex med män får hiv. Siffrorna visar tydligt vad det har fått för konsekvens, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL.

— Vi vill veta vad Maria Larsson tänker göra konkret för att bryta trenden med ökande hiv-siffror bland män som har sex med män, och vad de andra partierna har för förslag inför valet, säger Sören Juvas.

Den enda ansats som gjorts är det aktuella förslaget till ny organisering av det hiv-preventiva arbetet, där allt ansvar föreslås flyttas till Smittskyddsinstitutet.

— Istället för att ägna sig åt att växla mellan olika byråkratiska lösningar borde man satsa mer på en verkligt effektiv hiv-prevention. Förslaget om att flytta ansvaret till Smittskyddsinstitutet gagnar ingen, allra minst män som har sex med män, säger Sören Juvas.

 

För frågor och vidare information kontakta:

RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 – 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se