Centerpartiet

​Regeringens politik riskerar försämra lärlingsutbildningarna

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 14:09 CET

Centerpartiet i Alliansregeringen var med och återförde lärlingsutbildningarna i Sverige och gjorde stora satsningar på att förbättra yrkesutbildningarna. Vi kan nu se resultatet. Enligt en rapport som presenterades idag från Skolverket börjar allt fler på gymnasiets lärlingsprogram och många får jobb, 9 av 10 har ett jobb 1,5 år efter avslutade studier.

- Tyvärr har inte regeringen fortsatt på Alliansens inslagna spår utan väljer bland annat att dra ner på anordnarbidraget i årets budget, vilket försämrar företagens möjlighet att ta emot lärlingar. Vi i Centerpartiet vill se en annan väg, säger Fredrik Christensson.

Sverige lider idag brist på god yrkeskompetens. Det är ett hot mot tillväxten, inte minst för de små och medelstora företagen. Utbildningssystem behöver svara på arbetsmarknadens efterfrågan på kompetent arbetskraft.

- Dagens rapport visar att satsningar på lärlingsutbildningar är helt rätt. Centerpartiet vill därför stärka lärlingsutbildningarna ytterligare genom att bibehålla anordnarbidraget, fördubbla lärlingsersättningen och införa lärlingstid, säger Fredrik Christensson.

Centerpartiets förslag för att stärka lärlingsutbildningarna:

Lärlingsråd. För att utbildningarna ska leda till jobb och arbetsmarknaden få rätt kompetens vill Centerpartiet införa lärlingsråd. De ska bestå av representanter från handelskammare, näringsliv och fackförbund, som ska utforma utbildningarna så att de blir relevanta, håller hög kvalitet och följer arbetsmarknaden nära, för att löpande anpassa sig efter dess behov.

Öka och bredda. För att svara på arbetsmarknadens efterfrågan på duktigt yrkesfolk måste lärlingsutbildningarna utökas och breddas.

Anordnarbidraget. Centerpartiet motsätter sig regeringens föreslagna sänkning av anordnarbidraget för lärlingar.Företagen måste ges goda förutsättningar att vara en del av lärlingsutbildningen.

Fördubbla lärlingsersättningen. Lärlingsutbildningarna måste vara attraktiva, att få skälig ersättning för sitt arbete är avgörande. Det riskeras nu av regeringen som valt att avbryta Centerpartiets och Alliansens satsning på fördubblade lärlingsersättningar.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.