Centerpartiet

Regeringens politik riskerar minska efterfrågan på fossiloberoende bilar

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 16:09 CET

Vägtrafiken i Sverige ökar igen. Trafikverket planerar för en 25 procentig ökning av personbilstrafiken till 2030 och SCB konstaterar att det aldrig förr registrerats så många nya bilar i Sverige som under 2015. 

Bara 6,6 procent av dessa kan drivas med alternativa bränslen som el, etanol och biogas. Ökade utsläpp är att vänta om inte nya styrmedel och åtgärder sätts in snabbt.

Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiske talesperson, ifrågasätter regeringens agerande för att få fler fossiloberoende bilar på vägarna och har lämnat in en interpellation till miljöminister Åsa Romson.

- För regeringen borde det vara av högsta prioritet att stimulera marknaden för bilar som drivs med alternativa bränslen istället för att som nu, införa åtgärder som gör det dyrare att välja en bil som drivs fossiloberoende, säger Rickard Nordin.

Nyligen införde regeringen höjd skatt på etanol och biodiesel samt en halverad supermiljöbilspremie för laddhybrider, från 2017 begränsas nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar från 16 000 till 10 000 kronor per år.

- Jag tror inte att de åtgärder som regeringen nu inför är rätt väg att gå. Det behöver bli enklare och billigare för att fler ska våga satsa på fossiloberoende bilar, inte tvärt om. Det ska bli intressant att höra om Åsa Romson och regeringen överhuvudtaget har räknat på hur de nya åtgärderna kommer slå mot den redan pressade marknaden för bilar som drivs med alternativa bränslen, säger Rickard Nordin.

Trafikverket konstaterar i en utredning om fossilfria transporter att utsläppen från transportsektorn måste minska med 80 procent jämfört med 2010 års nivå om Sverige ska nå de av riksdagen fastställda målen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och nollutsläpp i atmosfären till 2050.

- På Centerpartiets stämma i höstas beslutade vi att verka för att skärpa utsläppsmålet ytterligare, vi vill att Sverige ska nå netto-nollutsläpp redan till år 2040 och det ställer krav på utsläppsminskningar i transportsektorn. Samtidigt vet vi att bilen behövs på landsbygden men den behöver bli mer klimatsmart och vi har flera skarpa förslag för hur vi snabbar på det arbetet, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.