Vägverket

Regeringens satsning på infrastrukturen välkomnas

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:35 CEST

Regeringen har idag presenterat en närtidssatsning på vägar och järnvägar runt om i landet som omfattar investeringar runt 7,6 miljarder kommande två år.

- Det är mycket positivt att regeringen gör denna närtidsatsning på infrastrukturen. Den ger oss möjlighet att fortsätta utbyggnaden av vägnäten i Sveriges tre storstadsområden och innebär också att många andra viktiga vägprojekt runt om i landet kan påbörjas kommande år. Jag ser därför med spänning fram mot budgetpropositionen och vilka ytterligare åtgärder som regeringen kommer att föreslå, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Regeringen har särskilt pekat ut satsningar i storstadsområdena. Dessa har växt kraftigt under det senaste decenniet vilket har medfört att väg- och gatunäten blivit överbelastade under allt större del av dygnet i dessa områden. Många av de mest kritiska länkarna, som Essingeleden och Tingstadtunneln, byggdes för närmare 50 år sedan för helt andra trafikmängder än dagens. Det är hög tid att rusta upp och komplettera dessa objekt

För närvarande pågår utbyggnad av bland annat E20 Norra Länken i Stockholm och E45 Göteborg-Trollhättan. Objekt som tar stor del av de ordinarie anslagen till väginvesteringar under kommande år.

För ytterligare information:

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö tel 0243 - 751 40