Resenärsforum

Regeringens satsning på nybyggnad av Ostlänken och ny bana Göteborg-Borås

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 14:34 CEST

-  Resenärsforum välkomnar att regeringen äntligen ger besked om att satsa både på nybyggnad och ökat underhåll av järnvägen i Sverige, säger Resenärsforums ordförande Gunnel Färm. Resenärerna i hela Sverige har under de senaste tre åren upplevt alltmer hur bristerna i järnvägsnätet har drabbat resenärerna med förseningar och inställda tåg. Resenärerna har ett starkt krav att tågen ska gå punktligt och att de ska gå snabbt. Den hittillsvarande utvecklingen har inneburit opålitliga turer och förlängda restider. Bättre underhåll är därför ett måste, och det krävs omedelbara åtgärder inför vintern. 

Det är också bra att de bägge nybyggnadsbanorna förverkligas. Det är viktiga sträckor att börja med. Där har resenärerna starka önskemål och behov av fler tåg i regional trafik, och det kan bli möjligt när de nya banorna kommer till stånd. Att börja med enstaka sträckor är ett sätt att så småningom skapa ett större nät av nya banor med högre kvalitet, vilket gör att hela järnvägsnätet kan klara fler regionaltåg, liksom fler godståg och godstågen behöver då inte skapa förseningar för persontågen.

Kontakter
Gunnel Färm, ordförande Resenärsforum 070-643 00 18
Kurt Hultgren, generalsekreterare Resenärsforum  0707-88 44 77

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.