Miljödepartementet

Regeringens strategi för arbetet med en hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 14:41 CET


Regeringen har beslutat om skrivelsen Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling (skr. 2005/06:126) som överlämnas till riksdagen den 22 mars.

Skrivelsen är en vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling som presenterades 2004 och omfattar de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Regeringen lyfter fram fyra strategiska utmaningar som kommer att stå i fokus under den kommande mandatperioden: Bygga samhället hållbart, Stimulera en god hälsa på lika villkor, Möta den demografiska utmaningen och Främja en hållbar tillväxt. Skrivelsen behandlar också mer generellt vilka förutsättningar och verktyg som behövs för ett effektivt genomförande och för att hållbar utveckling som mål, metod och förhållningssätt skall främjas.

I skrivelsen presenteras också en uppsättning indikatorer för hållbar utveckling där tolv valts ut som huvudindikatorer.


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Eva Blixt
Samordningskansliet
förhållbar utveckling
08-405 23 67
0705-90 23 67